Zdravie

Je kratom dobrý pre zdravie alebo nie? – Skúmanie vplyvu tejto rastliny na ľudské telo

Kratom, rastlina pôvodom z juhovýchodnej Ázie, je stále viac populárna vo svete alternatívnej medicíny. Táto subtropická rastlina sa tradícia používa ako liek proti bolesti, depresii, úzkosti a drogovej závislosti. Avšak, jeho popularita prináša aj otázky o bezpečnosti, účinnosti a možných negatívnych dôsledkov použitia kratomu. Preto je potrebné skúmať, či je kratom dobrý pre zdravie alebo nie.

Využitie kratomu v tradičnej a alternatívnej medicíne

Tradičné použitie kratomu siaha až do starovekej Ázie, kde bol používaný ako stimulant a liek proti bolesti. V súčasnosti sa kratom objavuje v mnohých doplnkoch stravy a prírodných liekoch, ktoré zameriavajú na liečbu rôznych zdravotných problémov. Medzi najčastejšie spomínané benefity kratomu patria:

  • Úľava od bolesti
  • Zlepšenie nálady
  • Podpora duševnej pohody
  • Liečba drogovej závislosti a odvykanie od ópia

Výskum účinnosti kratomu

Hoci zatiaľ neexistuje mnoho výskumných štúdií o účinkoch kratomu na ľudské telo, niektoré predbežné štúdie naznačujú, že alkaloidy obsiahnuté v tejto rastline majú potenciál poskytnúť užitočné liečebné účinky. Alkaloidy sú chemické zlúčeniny, ktoré sa nachádzajú v rôznych rastlinách a sú známe svojimi farmakologickými účinkami. V prípade kratomu sú to hlavne mitragynín a 7-hydroxymitragynín, ktoré sú zodpovedné za jeho analgetické (protibolestivé), stimulačné a sedatívne účinky.

Účinky na bolesť

Kratom je považovaný za silný analgetik, čo znamená, že má schopnosť znižovať bolesti. To sa prejavuje hlavne v jeho účinkoch na opiatové receptory v mozgu, kde dokáže zmierniť bolestivé pocity. Niektoré výskumy naznačujú, že kratom môže byť účinnou alternatívou k bežným liekom na bolesť, ako sú opioidy, bez toho aby spôsobil závislosť a nepríjemné vedľajšie účinky.

Zlepšenie nálady a duševnej pohody

Kratom sa tiež pripisuje schopnosť zlepšovať náladu a podporovať duševnú pohodu. Tento účinok je spojený s jeho vplyvom na serotonínové a noradrenergické receptory v mozgu, ktoré ovplyvňujú náladu a emocionálnu stabilitu. Je však potrebné ďalší výskum v tejto oblasti, aby bolo možné potvrdiť tieto tvrdenia.

Prečítajte si tiež:  Prečo vyskúšať HHC? Objavte nový svet kanabinoidov

Liečba drogovej závislosti

Mnoho užívateľov kratomu uvádza, že im pomohol pri odvykaní od rôznych návykových látok, najmä od opiátov, ako sú heroin alebo morfín. To je kvôli tomu, že alkaloidy obsiahnuté v kratome majú schopnosť napodobniť účinky opioidov na opiatové receptory v mozgu, čo znižuje túžbu po drogách a zmiernuje abstinenčné príznaky. Avšak, aj v tejto oblasti je potrebné ďalší výskum, aby bolo možné presne určiť úlohu kratomu pri liečbe drogovej závislosti.

Možné riziká a vedľajšie účinky kratomu

Ako každá iná látka má aj kratom svoje potenciálne nevýhody a vedľajšie účinky. Medzi najčastejšie spomenuté patria:

  • Nevyhnutnosť postupne zvyšovať dávku kvôli tolerancii
  • Riziko závislosti pri dlhodobom užívaní
  • Nevyspytateľné interakcie s inými liekmi alebo doplnkami stravy
  • Potenciálne zaťaženie pečene a obličiek
  • Zvýšené riziko dehydratácie a elektrolytových porúch

Preto je potrebné pred užitím kratomu zvážiť situácie, v ktorých by mohol priniesť viac škody ako úžitku, a konzultovať sa so zdravotníckym odborníkom.

Záver

Výskum účinkov kratomu na ľudské zdravie je stále v plienkach, a preto nie je možné jednoznačne povedať, či je kratom dobrý alebo zlý pre zdravie. Skúsenosti užívateľov aj neúplné vedecké poznatky naznačujú, že táto rastlina môže mať svoje pozitívne stránky, ako aj potenciálne riziká. Preto by malo jeho použitie zvážiť každý individuálne, s ohľadom na svoje zdravotné stav a potreby, a pokúsť sa nájsť správnu rovnováhu medzi úžitkom a bezpečnosťou.