Závislosti

Emócie a závislosť od hazardných hier: ako súčasť problému a riešenia

Hazardné hry predstavujú pre mnoho ľudí zábavu, adrenalín a vzrušenie. Avšak v niektorých prípadoch sa táto zábava môže zvrtnúť na vážny problém – závislosť od hazardu. V tejto situácii je dôležité zamyslieť sa nad úlohou emócií, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou nielen nášho správania pri hraní hier, ale aj v procese liečby závislosti. Tento článok sa bude venovať práve ich pôsobeniu a vplyvu na túto problematiku.

Kedy zábava končí a začína závislosť

Hazardné hry majú svoje čaro a dokážu oslovit širokú skupinu ľudí rôzneho veku, pohlavia či sociálneho postavenia. Nie každý, kto si občas zahrá, sa stane závislým hráčom. Na druhej strane, existujú jedinci, u ktorých sa závislosť rozvinie veľmi rýchlo a bez zreteľných varovných signálov. Preto je potrebné vedieť rozpoznať, kedy zábava končí a začína problém.

  1. Výrazná emočná investícia – Závislý hráč je často silno emocionálne zapojený do hry, prežíva veľké vzostupy a pády nálad, od eufórie po sklamanie či hnev.
  2. Neschopnosť kontrolovať hranie – Častým príznakom závislosti je strata kontroly nad tým, koľko času a peňazí hráč venuje hazardu. Hrá aj napriek negatívnym dôsledkom na jeho život.
  3. Pretrvávajúca túžba hrať – Aj v prípade, že si hráč uvedomuje svoj problém, nedokáže odoláť pokušeniu zahrať si znova.

Ako emócie ovplyvňujú závislosť

Emócie majú v procese vzniku a udržovania závislosti kľúčovú úlohu. Nejde len o to, že hráč priamo prežíva rôzne city vo vzťahu k hazardným hrám (napr. vzrušenie z víťazstva, sklamanie zo straty), ale tiež o to, ako tieto emócie ovplyvňujú jeho rozhodovanie, sebakontrolu a schopnosť riešiť problém.

Prečítajte si tiež:  Legislatíva online hazardných hier a jej vplyv na závislosť

Emócie a rozhodovanie

Jedným z kľúčových faktorov, ktoré prispievajú k tomu, že hráč „padne“ do pasce závislosti, je skreslené vnímanie pravdepodobnosti výhry a straty. Toto skreslenie je podporované práve silnými emóciami, ktoré sprostredkúvajú hráčovi okamžité uspokojenie a odmeňovanie (napr. radostný pocit po výhre) alebo potrestanie (smútok zo straty).

Emócie a sebakontrola

Kontrola nad vlastným správaním a impulzmi je ďalším dôležitým aspektom, ktorý môže byť negatívne ovplyvnený emóciami. V momente, keď hráč prežíva silné city (pozitívne či negatívne), je jeho schopnosť udržať si odstup a racionálne zhodnotiť situáciu značne znížená. Preto sa ľahko môže stať, že svoje limity (časové, finančné) hráč prekročí, čo v konečnom dôsledku len zväčšuje jeho problém.

Emócie ako súčasť liečby závislosti

Ako sme si ukázali, emócie sú neoddeliteľnou súčasťou problematiky závislosti od hazardu. Preto je logické, že budú mať svoje miesto aj pri hľadaní riešení a liečbe tejto závislosti. Prístupy, ktoré sa zameriavajú na emočnú stránku problému, patria medzi najefektívnejšie.

Naučiť sa rozpoznávať a spracovávať emócie

Pre mnohých závislých hráčov je jedným z najdôležitejších krokov naučiť sa pochopiť a správne interpretovať svoje emócie. To zahŕňa nielen identifikáciu konkrétnych citov (napr. hnev, smútok, strach), ale aj ich príčin a možných spúšťačov. Ako sme už spomenuli, vstupné, príspevky, podmienkach, hier a nášho centra sú faktory ovplyvňujúce emócie hráča.

Vytvoriť alternatívne zdroje uspokojenia

Pre hráča, ktorý prekonáva závislosť, je dôležité nájsť iné aktivity a záujmy, ktoré mu prinášajú radosť a zmysel života. Tieto alternatívne zdroje uspokojenia môžu byť rôznorodé, napríklad šport, hudba, vzdelávanie alebo dobrovoľníctvo.

Zlepšiť komunikačné a sociálne zručnosti

Mnoho závislých hráčov má problémy s komunikáciou svojich emócií a potrieb ostatným ľuďom. Preto je dôležité rozvíjať tieto zručnosti, aby boli schopní efektívne viesť konverzácie o svojich problémoch a žiadať o pomoc.

Prečítajte si tiež:  Ako karanténa ovplyvnila závislosť od alkoholu a riešenia tohto problému

Zhrnutie

Ak chceme úspešne bojovať proti závislosti od hazardu, je nevyhnutné brať do úvahy aj emočnú stránku tejto problematiky. Nielenže sú emócie kľúčovým faktorom pri vzniku a udržovaní závislosti, ale tiež predstavujú cestu k jej prekonaniu. Prístupy, ktoré sa zameriavajú na emočnú stránku problému, nám ponúkajú účinné nástroje pre prevenciu, diagnostiku a liečbu závislosti od hazardu.