Závislosti

Videohry a duševné zdravie: Pochopenie vzťahu medzi závislosťou a súvisiacimi poruchami

V dnešnej dobe sa stále viac ľudí stretáva s videohraním ako jedným zo spôsobov trávenia voľného času. Videohry ponúkajú zábavu, napätie, relaxáciu alebo sociálne interakcie prostredníctvom hrania s inými hráčmi. Avšak, videohry môžu mať aj negatívny vplyv na duševné zdravie jednotlivca. Tento článok sa zaoberá týmto vzťahom – aký je efekt hrania videohier na duševné zdravie a ako ho poznať.

Závislosť od videohier a jej príznaky

Hranie videohier môže byť neškodné a zábavné pre väčšinu hráčov. Avšak, u niektorých jedincov to môže prerásť do závislosti, ktorá má vážne následky na ich mentálne zdravie. Závislosť od videohier je oficiálne uznávaná ako porucha kontroly nad hrou (Gaming Disorder) podľa Svetovej zdravotníckej organizácie.

Hlavným príznakom tejto poruchy je nedostatok kontroly nad hraním, ktoré začne ovplyvňovať život jednotlivca. Ďalšími príznakmi sú:

 • Prevažná pozornosť zameraná na videohry
 • Postupné zvyšovanie času stráveného hraním
 • Strata záujmu o iné aktivity a koníčky
 • Nedostatok spánku kvôli hraním hier
 • Vznik problémov v osobných vzťahoch, škole alebo práci

Vplyv videohier na duševné zdravie

Pozitívny vplyv

Niektoré štúdie ukazujú, že hranie videohier môže mať aj pozitívny dopad na duševné zdravie hráča. Hry môžu pomôcť pri:

 • Zlepšení kognitívnych schopností, ako je pamäť, rýchlosť rozhodovania či strategické myslenie
 • Zlepšení motoriky a koordinácie
 • Posilnení sociálnych väzieb prostredníctvom hrania so skupinou priateľov alebo online komunity
 • Učení nových zručností a zlepšení sebavedomia prostredníctvom úspechov v hre

Negatívny vplyv

Na druhej strane, pretrvávajúce hranie videohier môže mať aj negatívne účinky na duševné zdravie. Medzi najčastejšie patria:

 • Zvýšená úzkosť, depresia alebo podráždenosť
 • Problémy so spánkom alebo únava
 • Zhoršenie osobných vzťahov kvôli nadmernému hraním hier
 • Pocit osamelosti či izolácie od ostatných ľudí
 • Vznik porúch príjmu potravy alebo iných zdravotných problémov
Prečítajte si tiež:  Závislosť od cukru: Pochopte a bojujte proti potravinovej závislosti

Rizikové faktory a prevencia

Niektorí jedinci sú náchylnejší k rozvoju závislosti od videohier. Rizikové faktory zahrňujú napríklad genetickú predispozíciu, sociálne tlaky alebo osobnostné charakteristiky (ako napr. introvertnosť). Aby sa predchádzalo vzniku závislosti od videohier, mali by hráči:

 • Stanoviť si limity na čas strávený hraním hier
 • Dávať prednosť iným aktivitám a záujmom
 • Naučiť sa rozpoznávať príznaky nadmerného hrania
 • Komunikovať so svojimi blízkymi o svojom hraní
 • Vyhľadávať pomoc od odborníkov, ak má problém s kontrolou nad hrou

Ako pomôcť človeku so závislosťou od videohier?

Ak pozorujete u seba alebo u niekoho zo svojho okolia príznaky závislosti od videohier, môžete podniknúť kroky na podporu duševného zdravia. Medzi tieto kroky patria:

 1. Zbierka informácií o problematike závislosti od videohier a jej dopadoch na duševné zdravie
 2. Podpora pri zmene životného štýlu vrátane navrhovania alternatívnych aktivít
 3. Nadviazanie kontaktu so skupinami podpory pre ľudí so závislosťou od videohier alebo ich rodiny
 4. Využitie odborných služieb, ako sú psychologické alebo psychiatrické poradenstvo

Závislosť od videohier je vážny problém, ktorý môže mať negatívne účinky na duševné zdravie hráča. Preto je dôležité rozpoznať príznaky tohto ochorenia a podniknúť vhodné kroky na pomoc sebe alebo blízkym.