Závislosti

Závislosť od hazardných hier: zábava mení svoju tvár

Každý človek si občas potrebuje oddýchnuť a zabaviť sa. Niektorí vyhľadávajú vzrušenie v hazardných hrách, ktoré im prinášajú dočasnú radosť, ale aj možnosť zarobiť nejaké peniaze. Avšak tieto hry sú plné úskalí a môžu veľmi ľahko prerásť do vážnej závislosti. V dnešnom svete je problém závislosti od hazardných hier stále očividnejší a má za následok nielen finančné strádanie, ale aj poruchy medziľudských vzťahov a zdravotné komplikácie.

Symptómy závislosti na hazardných hrách

Je dôležité vedieť identifikovať prvé znaky závislosti, aby sme dokázali včas zasiahnuť a pomôcť hráčovi, ktorý upadol do tohto víru. Medzi najčastejšie prejavy závislosti patria:

  • Potreba neustáleho zvyšovania peňazí vhodených do hry
  • Neschopnosť kontrolovať svoje impulzy pri hraní
  • Prepadnutie sa dĺžke a intenzite hry
  • Dochádzanie k zanedbávaniu rodinných, pracovných alebo spoločenských povinností

Riziká hazardnej závislosti

Závislosť od hazardu môže mať pre hráča fatálne následky. Tieto riziká sú rozmanité a postihujú viaceré oblasti života.

Finančné problémy

Jedným z najtypickejších problémov spojených so závislosťou je finančná strata. Hazardní hráči dokážu prehrať všetky svoje úspory a aj peniaze, ktoré im boli poskytnuté na úver. To vedie k zadlženosti, často aj exekúciám a napokon k sociálnemu vylúčeniu.

Vplyv na medziľudské vzťahy

Závislosť od hazardu zabíja nielen financie, ale aj vzťahy s blízkymi. Zároveň dochádza k oslabeniu sociálnej siete, stratám vo väzbách s priateľmi a nezriedka k rozpadu rodiny. Závislý človek sa stáva nespoľahlivým, a preto okolie zvyčajne postupne stráca pochopenie a trpezlivosť.

Zdravotné komplikácie

Problémy so zdravím sú ďalšou oblasťou, kde môže závislosť od hazardu spôsobiť problémy. Stres, úzkosť alebo depresia sú len niektoré zo psychických porúch, ktoré môžu byť výsledkom dlhotrvajúcej závislosti. Ako sme už spomenuli, rizikovým faktorom je aj strata sociálnej siete, ktorá hrá veľkú rolu pri zvládaní každodenných životných ťažkostí.

Prečítajte si tiež:  Závislosť od drog: Pochopenie úlohy mozgu a možností liečby

Pozitívny obrat: liečba a prevencia

Napriek tomu, že závislosť od hazardu môže mať vážne následky, existujú spôsoby ako jej čeliť a získať späť kontrolu nad svojím životom. Liečba závislosti zahŕňa individuálnu terapiu, skupinovú podporu alebo aj farmakologickú liečbu. Prevencia závisí najmä od osvojenia si zdravých životných návykov a budovania silnej sociálnej siete.

Individuálna terapia

V rámci individuálnej terapie sa zameriava na hlboké pochopenie problémov, ktoré stojí za závislosťou od hazardných hier. Terapeuta pomáha klientovi identifikovať spúšťacie faktory závislosti a pracovať s nimi. Cieľom je naučiť hráča kontrolovať svoje impulsy a nahradiť hazardné správanie konštruktívnymi aktivitami.

Skupinová podpora

Rôzne podporné skupiny ako Anonymní hazardní hráči (GA) alebo Gamblers Anonymous ponúkajú možnosť navzájom si pomáhať pri zvládaní závislosti. Hráči v týchto skupinách majú príležitosť zdieľať svoje skúsenosti a učiť sa z príkladov druhých. Skupinová podpora tiež napomáha pri budovaní nových priateľstiev a obnovovaní sociálnych väzieb.

Farmakologická liečba

Okrem psychologickej a sociálnej podpory môže byť farmakologická liečba dôležitým doplnkom liečby závislosti od hazardných hier. Podávané lieky pomáhajú zmierniť príznaky úzkosti, depresie či iných psychických porúch, ktoré sú často spojené so závislosťou.

Prevencia

V boji proti závislosti od hazardných hier je prevencia rovnako dôležitá ako liečba už existujúceho problému. Princípom prevencie je osvojenie si zdravých životných návykov a budovanie silnej sociálnej siete, ktorá dokáže hráčovi poskytnúť potrebnú podporu v ťažkých chvíľach. Človek by sa mal naučiť rozlišovať medzi zábavou a závislosťou a vedieť, kedy je potrebné prestať a vyhľadať pomoc.

Záverom môžeme povedať, že závislosť od hazardných hier nie je len nepríjemným javom, ale vážnym spoločenským problémom, ktorý si vyžaduje našu pozornosť. Je potrebné tomuto problému venovať dostatočnú pozornosť, aby sme dokázali predísť vážnym následkom nielen na individuálnej, ale aj spoločenskej úrovni.

Prečítajte si tiež:  Úloha potravinárskeho priemyslu v závislosti na cukre