Závislosti

Videohry a závislosť: Rozpoznávanie hranice medzi zábavou a problémom

Hranie videohier je pre mnohých ľudí obľúbeným spôsobom trávenia voľného času a odreagovania sa. Avšak, v niektorých prípadoch sa toto hobby môže zmeniť na závislosť s vážnymi následkami. V tomto článku sa pozrieme na rizikové faktory, príznaky a možnosti prevencie, aby sme vedeli rozpoznať hranicu medzi bezpečnou zábavou a nebezpečnou závislosťou.

Rizikové faktory a príznaky závislosti na videohrách

Závislosť na videohrách je komplexný psychologický jav, ktorý sa môže vyvíjať pod vplyvom rôznych faktorov. Medzi najdôležitejšie patria:

 • Sociálne podmienky: osoby, ktoré majú slabšie sociálne väzby alebo sa cítia izolované, môžu byť náchylnejšie k závislosti na videohrách ako únik pred realitou.
 • Osobnostné črty: hráči s nižšou sebadisciplínou, vyššou impulzivitou alebo sklonom k únikovému správaniu sa môžu ľahšie stať závislými na videohrách.
 • Podpora zo strany prostredia: ak je hranie videohier vnímané v rodine alebo priateľskom okruhu ako prijateľná a bežná činnosť, môže to uľahčiť prechod od zábavy k závislosti.

Ako teda rozpoznať, že už ide o závislosť? Medzi hlavné príznaky patria:

 1. Nadmerné hranie: hráč trávi veľkú časť svojho voľného času hrou, a to aj na úkor iných aktivít a povinností.
 2. Nedostatok kontroly: hráč má problém kontrolovať svoje správanie a nedokáže prestávať ani znížiť počet hodín strávených hraním.
 3. Zanedbávanie dôležitých aspektov života: závislý hráč môže opomíjať prácu, štúdium, vzťahy či starostlivosť o seba samého kvôli hraní.
 4. Psychické a fyzické problémy: dlhodobá závislosť na videohrách môže spôsobiť úzkosť, depresiu, nespavosť alebo bolesti svalov a kĺbov.

Mladí hráči a zraniteľnosť k závislosti

Štatistiky ukazujú, že závislosť na videohrách postihuje najmä mladých ľudí, najmä chlapcov. Toto je dôležité zohľadniť pri výchove detí a prevencii tohto problému. Rodičia by mali sledovať čas strávený hraním svojich detí a učiť ich zdravým návykom, ako napríklad:

 • stanoviť si časové limity na hranie,
 • striedať sedenie za počítačom s pohybom a inými aktivitami,
 • rozvíjať sociálne kontakty mimo virtuálneho sveta,
 • zaujímať sa o obsah hier a diskutovať s deťmi o tom, čo hrajú.
Prečítajte si tiež:  Elektronická cigareta: Riešenie prestať fajčiť alebo nový druh závislosti?

Prevencia a riešenie problému závislosti na videohrách

Ak už má osoba problém so závislosťou na videohrách, je dôležité túto situáciu riešiť čo najskôr. Medzi možnosti patria napríklad:

Sebapomoc a podpora zo strany blízkych

V prvom rade je dôležité si priznať problém a rozhodnúť sa s ním aktívne bojovať. Podpora rodiny a priateľov môže byť cenným pomocníkom v tomto procese.

Poradenstvo a terapia

Pre niektorých hráčov môže byť užitočné navštíviť odborného poradcu alebo psychológa, ktorý im pomôže pochopiť príčiny svojej závislosti a nájsť spôsoby, ako ju prekonať.

Podporné skupiny a komunity

Zdieľanie skúseností a vzájomná podpora od ľudí, ktorí prešli alebo prechádzajú podobnými situáciami, môže byť veľmi motivujúce a inšpiratívne. Existujú aj online fóra a podporné skupiny zamerané na pomoc pri závislosti na videohrách.

Alternatívne aktivity a nové záujmy

Závislý hráč by mal hľadať nové záujmy a aktivity, ktoré by ho dokázali nadchnúť a zaujať rovnako ako videohry. Týmto spôsobom môže nahradiť nezdravý čas strávený hraním aktívnym trávením voľného času a rozvíjaním nových zručností a talentov.

Uvedenie hraníc medzi zábavou a závislosťou pri hraní videohier nie je vždy jednoduché, ale uvedomovanie si rizikových faktorov, príznakov a možností prevencie a liečby je dôležitým krokom k tomu, aby bola zábava z hrania videohier bezpečná a prospešná pre naše psychické a fyzické zdravie.