Závislosti

Prekonanie tabu a spustenie diskusie o prevencii a liečbe závislosti

V súčasnej spoločnosti je závislosť čoraz častejším problémom, ktorý postihuje milióny ľudí na celom svete. Je dôležité prelomiť tabu, ktoré obklopuje túto tému, a otvoriť dialóg o možnostiach prevencie a liečby tejto komplexnej problematiky. Základné pojmy, ktoré treba pochopiť Pre úspešnú diskusiu o prevencii a liečbe závislosti je potrebné najprv pochopiť niektoré základné pojmy a …

Continue Reading
Závislosti

Závislosť od drog: Pochopenie úlohy mozgu a možností liečby

V posledných rokoch sa závislosť od drog stala jedným z najväčších spoločenských problémov. Závislosť postihuje nielen samotného užívateľa, ale aj jeho rodinu, priateľov a celú spoločnosť. Preto je nevyhnutné pochopiť, ako funguje táto závislosť na úrovni mozgu a aké sú možnosti liečby tejto devastujúcej choroby. Úloha mozgu v závislosti od drog Základným faktorom závislosti na …

Continue Reading
Závislosti

Vojna proti drogám: vplyv na závislosť a politiky znižovania rizík

V posledných rokoch sa vojna proti drogám stala jednou z najkontroverznejších tém na poli verejného zdravia a bezpečnosti. Tento článok sa bude venovať analýze jej vplyvu na závislosť od drog a politiky znižovania rizík spojených s užívaním drog. Začiatky vojny proti drogám a jej ciele Vojna proti drogám začala v 70. rokoch minulého storočia ako …

Continue Reading