Závislosti

Spoločnosť a alkohol: Pochopte kultúrny a sociálny pôvod závislosti od alkoholu

Spoločnosť a alkohol

V dnešnej modernej spoločnosti je alkohol často vnímaný ako súčasť bežného života, či už pri oslavách, príležitostných stretkách so známymi alebo pri relaxačných večeroch doma. Je však dôležité si uvedomiť, že za týmito povrchne nevinnými situáciami sa skrýva vážnejšia problematika – závislosť od alkoholu. Kultúrne rozdiely a ich vplyv na konzumáciu alkoholu Alkohol vo svojej …

Continue Reading